Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DUO begeleid ik het team Compliance bij hun veranderopgave. Om beter invulling te geven aan het principe van three lines of defence zullen de medewerkers van Compliance een andere rol krijgen, die ook andere competenties vraagt. Samen met de betrokken medewerkers en teamleiders gaan we in een Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van SSR (Studiecentrum Rechtspleging) heb ik voor coördinerend administratief medewerkers van het Openbaar Ministerie het programma ontwikkeld en uitgevoerd voor een ontwikkeltraject dat aansluit bij hun behoeften. Dit traject bouwt voort op de al gevolgde basistrainingen mondelinge communicatie, samenwerken en efficiënt werken. Het ontwikkeltraject bestaat uit 5 skillslabs Read More

Aan het eind van een training vraag ik aan deelnemers altijd wat ze er nu van mee nemen naar hun werk. Naast allerlei tips en inzichten hoor ik vaak dat ze het ook zo waardevol vonden om onderling ervaringen uit te wisselen. Het kan een geruststelling zijn te horen dat jij niet de enige bent Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DUO begeleid ik het team van de ICT helpdesk bij hun teamontwikkeling. We beginnen met een startbijeenkomst, waarin we stilstaan bij de ontwikkelingen die op het team afkomen en wat dit van hen vraagt. In vervolgsessies gaan we in op verwachtingen en afspraken binnen het team, en Read More

Als onderdeel van de Basisopleiding Verandermanagement van het Instituut voor Veranderkunde, verzorgde ik voor een in-company groep medewerkers van MEPD een workshop rond communicatie bij veranderingen. We gingen in op de verschillende aspecten van een verandertraject en wat de rol van de manager, medewerker en adviseur / teamcoach daarbij is. Daarbij keken we in het Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de Gemeente Rotterdam begeleid ik de medewerkers van het Bestelteam bij hun (team)ontwikkeling in een aantal teamsessies. In het ontwikkeltraject werken we aan de doelstellingen zoals vastgesteld in het jaarplan. Daarbij werken we aan de teamontwikkeling, zoals inzicht krijgen in elkaars kernkwaliteiten en valkuilen en een gedeeld Read More

Met het managementteam van Woningcorporatie SWZ hebben we een middag stilgestaan bij de vraag ‘Wat betekent digitaler werken bij SWZ en hoe gaan we dat samen organiseren?’. Binnen het MT zijn beelden en verwachtingen uitgewisseld over diverse aspecten die van belang zijn om tot een digitalere manier van werken – en dus ander gedrag – Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de RDW verzorg ik voor 6 teams van steekproefcontroleurs / beoordelaars een 2-daagse training Communicatie. In de training staan diverse communicatieve vaardigheden centraal die van belang zijn bij het uitvoeren van een steekproef en/of beoordeling. We oefenen veel met voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemers, Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van SSR (Studiecentrum Rechtspleging) verzorg ik voor administratief medewerkers van het Openbaar Ministerie diverse vaardigheidstrainingen. Het gaat daarbij om mondelinge communicatie, samenwerken en efficiënt werken. In de trainingen (1-2 dagen per training) maken de medewerkers kennis met de basismodellen en oefenen ze met diverse opdrachten hun vaardigheden. Read More

Voor medewerkers van woningcorporatie SWZ verzorg ik een workshop digitaal werken met Evernote. Door hen wegwijs te maken in dit programma, kunnen zij hun aantekeningen, verslagen en andere informatie voortaan gemakkelijk digitaal opslaan en terugvinden. Dit ondersteunt SWZ bij het digitaal (en papierloos) werken. In de workshop van een dagdeel ga ik in op de Read More

1 2 3