Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het RIVM verzorg ik sinds 2021 drie keer per jaar voor medewerkers van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek de training Effectief beïnvloeden. In deze driedaagse training vergroten deelnemers hun invloed en overtuigingskracht door vergroot inzicht in jezelf, jouw gesprekspartner én omgeving. 

Ze ontdekken hun eigen beïnvloedingsstijl en met welke valkuilen en kwaliteiten dit gepaard gaat. Ook dagen we ze uit om zich in te leven in hun gesprekspartner zodat ze effectiever kunnen inspelen op de stijl en behoeften van hun gesprekspartner. Ze ervaren de impact van succesvol beïnvloeden tijdens rollenspellen, brengen hun krachtenveld in kaart, krijgen diverse ‘tools’ aangereikt om toe te passen in beïnvloedingssituaties en oefenen hier mee, op dag 2 ook met een trainingsacteur.

Op de eerste trainingsdag gaan we in op de verschillende manieren van communiceren en beïnvloeden. Om de ander in de richting te laten bewegen die jij wil, én de samenwerkingsrelatie goed te houden, is het belangrijk om op dezelfde golflengte te zitten als je gesprekspartner. We gaan in op wat invloed en macht zijn, welke stijlen van communiceren en beïnvloeden er zijn en hoe je bij een gesprek dat van de rails dreigt te lopen weer op dezelfde golflengte komt.
Op dag twee gaan we aan de slag met de Roos van Leary. Hoe ga je om met een dominante collega? Of juist met een collega die heel afwachtend is? Wat als je gesprek steeds vastloopt omdat jullie in een welles-nietes discussie terecht komen? Op deze trainingsdag gaan we in op hoe je zo’n patroon kunt doorbreken, en weer grip kunt krijgen op het gesprek.
De laatste trainingsdag staat in het teken van de Beïnvloedingsgame. In deze game passen ze alle kennis en vaardigheden uit deze training toe in een realistische simulatie. Dit helpt hen de nieuwe vaardigheden zich eigen te maken en toe te passen in hun eigen praktijk.