Sinds we in de ‘Corona-jaren’ veel meer thuis werken, speelt in veel teams en organisaties de vraag: hoe willen wij ons werk organiseren? Blijven we alles nog altijd zoveel mogelijk vanuit huis doen, of gaan we juist allemaal weer 5 dagen naar kantoor van 9-17 uur? Veel organisaties kiezen voor hybride werken, waarbij ze de voordelen van thuis kunnen werken willen combineren met de voordelen die samen op kantoor werken biedt. Maar hoe organiseer je dat? Bepaal je als directie hoeveel dagen medewerkers op kantoor / thuis mogen werken, of laat je dat juist helemaal vrij? Wat als iemand juist altijd op kantoor wil werken, of juist zo veel mogelijk thuis? Werken we eigenlijk allemaal van 9-17 uur of kun je ook ’s avonds wat werken en zo buiten de spits reizen, kinderen naar school brengen of uit school opvangen? En hoe zorg je dan dat de resultaten wel gehaald worden? Hoe blijf je samen een team, als je elkaar niet vanzelfsprekend ontmoet op kantoor?

Juist nu er weer de keuze is om het werk zelf te organiseren, en we niet meer door corona gedwongen vanuit huis werken, is het belangrijk om samen te ontdekken en af te spreken hoe je dit wil gaan invullen. Een eerste periode waarin je samen ontdekt en probeert wat voor jou nu prettig is, zonder dat alles vast ligt in afspraken, is belangrijk. In deze eerste fase is ook de vraag aan de orde hoe worden we weer (meer) team? na 1,5 jaar waarin sommige collega’s elkaar zelf nog nooit fysiek ontmoet hebben.

Na deze eerste stap is het van belang om het daar niet bij te laten, maar met elkaar verder in gesprek te gaan over de vraag hoe jullie het werk voortaan willen organiseren met elkaar. Daarvoor zijn vaak wel wat kaders gewenst vanuit het management, maar veel afspraken wil je vooral op afdelings- of teamniveau met elkaar maken. Niet alleen over het werk zelf, maar ook over hoe jullie je als team verbonden willen blijven voelen met elkaar. Als de afspraken gemaakt zijn, is de vervolgvraag: hoe houden jullie je daar ook echt aan? Wat als iemand thuis steeds slecht bereikbaar is? Of toch niet bij het (online) teamoverleg is? Elkaar kunnen aanspreken is dan een belangrijke vaardigheid, net als om kunnen gaan met feedback.

Bij al deze vragen kan ik jouw organisatie, afdeling of team begeleiden. Naast mijn ruime ervaring als teamcoach en met verander- en organisatieontwikkelingsvraagstukken, heb ik ook veel ervaring met hybride werken. Ik heb zo’n 20-30 heel diverse teams (IT, facilitaire dienst, beleidsafdelingen, klantcontactcentra, adviseurs) begeleid bij wat toen Het Nieuwe Werken werd genoemd, of plaats- en tijdonafhankelijk werken. Alle bovenstaande vragen waren daarbij aan de orde.