Ik ben goed thuis in de Mutual Gains Approach (MGA) en ik train al vele jaren professionals om vanuit deze benadering te onderhandelen.

Onderhandelen zien velen als synoniem voor “pingelen”. Zet hoog in, doe alleen een concessie als dat onvermijdelijk is en verschuil je achter een pokerface. Bij de Mutual Gains Approach (ook wel bekend als “de Harvard methode”) gaat het niet om het verdedigen van standpunten, maar om het behartigen van belangen. Populair gezegd is MGA een benadering die inzet op een duurzame ontwikkeling door het creëren van win-win situaties. Het is toe te passen op een breed scala aan thema’s, waaronder ruimtelijke ontwikkeling (gebiedsontwikkeling) en duurzaamheid.

Dat constructief onderhandelen en met elkaar zoeken naar meerwaarde voor belanghebbende partijen is geen makkelijke opgave: houding en gedrag spelen een grote rol in deze benadering. Action learning of ervarend leren sluit hier goed bij aan. Voor de MGA zijn simulaties (een combinatie van elementen uit game en rollenspel) ontwikkeld waarin deze benadering ervaren en geleerd kan worden. Deelnemers ervaren door te doen direct wat het effect is van het eigen gedrag in diverse werksituaties.

Wil je inzicht in hoe jij omgaat met onderhandelingen? Elders op mijn site is meer informatie te vinden over conflictstijlen en kun je met een vragenlijst ontdekken wat jouw voorkeurstijl is.

In het overzicht van actuele opdrachten vind je voorbeelden van opdrachten over verbindend onderhandelen. Meer informatie over MGA kun je ook vinden op de website van het Mutual Gains Netwerk.