Voor het Instituut voor Veranderkunde verzorg ik sinds 2019 regelmatig een module in de opleiding tot veranderadviseur of verandermanager. Inhoudelijk ga ik daarbij vooral in op Jij als verandermanager, je competenties en communicatievaardigheden, en op systemisch kijken naar organisaties. De module gaat zowel in op theorie als (vooral) praktijk. Deelnemers brengen hun eigen veranderopgave in als casus.