Voor het Instituut voor Veranderkunde verzorg ik sinds 2019 een paar keer per jaar een module in de opleiding tot veranderadviseur of verandermanager. Inhoudelijk ga ik daarbij vooral in op je rol en leiderschapsontwikkeling als verandermanager, op je competenties en communicatievaardigheden, en op systemisch kijken naar organisaties. De module gaat zowel in op theorie als (vooral) praktijk. Deelnemers brengen hun eigen veranderopgave in als casus.