Welkom bij Rizamoon Advies en training

Ben je op zoek naar een ervaren professional die teams helpt effectiever (samen) te werken en organisaties begeleidt in hun ontwikkeling? Ik laat professionals elkaars taal en belangen verstaan en help effectief gedrag te ontwikkelen. Ik doe dat door te coachen, trainen, adviseren en organiseren. Vooral maatschappelijke en publieke organisaties vragen mij als organisatieadviseur en trainer.

Mijn stijl is samen te vatten als nuchter, pragmatisch, energiek, vertrouwenwekkend, een brede blik, met veel oog voor mensen en samenwerken. Mijn passie ligt bij organisaties met een maatschappelijke missie, die veelal met gedreven medewerkers en/of vrijwilligers werken en de slag willen maken naar een professionelere organisatie, meer continuïteit en kwaliteit.

Ook in de ruimtelijke ordening help ik professionals effectiever samen te werken door ze elkaars taal en belangen te laten verstaan, vaak in de rol van proces- of projectmanager bij gebiedsontwikkeling. Ik breng partijen bij elkaar rond fietsparkeervraagstukken en leer professionals verbindend onderhandelen.

Daarnaast bied ik praktische ondersteuning om slimmer te leren werken.