Waar mensen samen werken, ontstaan ook conflicten. Omdat je het inhoudelijk oneens bent met de ander. Of omdat jullie karakter en manier van werken verschilt en er misverstanden zijn. Een conflict kan onder tafel, onuitgesproken blijven. Of escaleren in een ruzie.

Maar een conflict hoeft niet meteen tot een probleem te leiden. Om in een onderhandeling tot goede resultaten te komen, of om als team goed samen te werken, is het belangrijk dat er een bepaalde spanning is. In een stevige discussie worden belangrijke zaken helder en komt er ruimte voor oplossingen waar iedereen beter van wordt.

Hoe je omgaat met conflicten verschilt per persoon. Weten wat jouw voorkeurstijl is, en in welke situatie je welke stijl het beste kunt toepassen, kan je helpen om effectiever te worden in onderhandelen en samenwerken.

De heren Thomas en Kilmann hebben een vragenlijst ontwikkeld, die je inzicht geeft hoe jij scoort op de verschillende conflictstijlen. Wil jij weten hoe je meestal met conflicten omgaat? Ga dan met de knop hieronder naar de vragenlijst.