Aan het eind van een training vraag ik aan deelnemers altijd wat ze er nu van mee nemen naar hun werk. Naast allerlei tips en inzichten hoor ik vaak dat ze het ook zo waardevol vonden om onderling ervaringen uit te wisselen. Het kan een geruststelling zijn te horen dat jij niet de enige bent die met bepaalde zaken worstelt. Vaak hebben deelnemers goede tips en levert de invalshoek van een andere deelnemer nieuwe inzichten op.

Maar meestal blijft het bij die constatering, en gaan deelnemers vervolgens individueel of eventueel samen met een buddy aan de slag om het geleerde in de praktijk te brengen.

Een mooie manier om met elkaar te blijven leren, ook na de training, is intervisie. Ik merk dat intervisie vaak gezien wordt als iets dat tijdrovend en niet zo efficiënt is als een training, of dat deelnemers (of opdrachtgevers!) zeggen dat ‘het nu tijd is dat ze weer gewoon aan het werk gaan’. Een gemiste kans!

Die reacties komen deels voort uit onbekendheid met intervisie en de cruciale punten om intervisie impact te laten hebben. Intervisie is een werkvorm waarin je met en van elkaar leert volgens een stappenplan. De vraag van één van de deelnemers staat centraal, er is een (eventueel extern) begeleider om te zorgen dat de stappen goed doorlopen worden, en de andere deelnemers helpen de inbrenger door hun vragen, observaties en adviezen.

Een intervisievraag gaat over een worsteling of dilemma in je werk. Vaak over iets waar je in jouw rol tegenaan loopt, vaak raakt aan de context van je werk én aan jou als persoon. Het goed onderzoeken van de vraag wordt in het stappenplan zorgvuldig gescheiden van de concrete adviezen. We zijn immers vaak geneigd om meteen door te schieten in “oh maar dan moet je gewoon…”, terwijl het achterhalen van de vraag achter de vraag vaak meer inzicht oplevert en adviezen die beter aansluiten. Daarmee is intervisie bij uitstek een werkvorm die zowel de inbrenger als de andere deelnemers laat reflecteren en zorgt dat ze zélf met oplossingen komen die impact hebben op de lange termijn.

Door na een training het leren voort te zetten in een of meer intervisiegroepen, zorg je dat deelnemers blijven leren over een onderwerp als ‘omgaan met lastige klanten’, ‘effectief beïnvloeden’, ‘regie houden in een gesprek’ of ‘persoonlijke effectiviteit’. Om een groep op weg te helpen begeleid ik soms de eerste bijeenkomsten, en leer daarbij de deelnemers om zelf hun intervisiegroep te begeleiden.

In een tijd waarin we streven naar zelflerende organisaties waarin medewerkers initiatief en verantwoordelijkheid nemen, verbaas ik mij er over dat er nog altijd zo weinig aan intervisie gedaan wordt. Zoals een deelnemer onlangs nog uitriep: ‘de trainingsdagen waren erg leuk en leerzaam, maar dit helpt me pas ècht om het in mijn werk een plek te gaan geven!’.