Voor medewerkers van de Ministeries SZW, OCW en VWS verzorg ik vanaf november 2022 de training Onderhandelen en de training Voorzitten werkoverleg. Het complexe speelveld waar de drie ministeries zich in bevinden, zorgt ervoor dat goed kunnen onderhandelen of een overleg voorzitten belangrijk is. In beide trainingen komen zowel kennis als vaardigheden aan bod, en casuïstiek van de deelnemers zelf.

De training Voorzitten werkoverleg is gericht op basisvaardigheden die nodig zijn om een vergadering, op een ontspannen wijze, efficiënt en effectief te leiden. Oefenen en experimenteren staat centraal. Stap voor stap doorlopen de deelnemers de verschillende fases van een vergadering: voorbereiden – openen – agendapunten behandelen – besluitvorming – afronden – follow-up.

De training Onderhandelen ix gericht op basisvaardigheden die nodig zijn om succesvol te onderhandelen in het complexe speelveld van de Rijksoverheid. Oefenen en experimenteren (doen/interactie) staat centraal. Stap voor stap doorlopen de deelnemers de verschillende fases van onderhandelen: voorbereiden – oriënteren – onderhandelen – overeenkomst. Tijdens verschillende activerende werkvormen wisselen de deelnemers continu van rol (onderhandelaar, de andere partij, observator) en onderhandelstijl (toegeven – passief – strijd – win–win – compromis).