Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het Ministerie SZW verzorgde ik in maart 2022 een teamdag voor het team ESF. Op deze teamdag maakte het team verder met elkaar kennis en versterkte de onderlinge verbinding. Dit helpt hen om effectiever samen te werken en als één team je resultaten te halen. Daarbij wilden ze op deze dag ook met elkaar beelden, ervaringen en mogelijke acties uitwisselen over de thema’s van eerder gehouden (online) dialoogsessies, zodat het hele team hier een gedeeld beeld over heeft. Aan het einde van de dag ze ze concrete afspraken over wat ze individueel en als team te doen hebben. Dit krijgt een plek geven in het Team Ontwikkel Plan 2022.