Voor Boertien Vergouwen Overduin verzorg ik sinds 2019 regelmatig de training Effectief Beïnvloeden in opdracht van Rijkswaterstaat. Adviseurs en starters binnen RWS kunnen zich inschrijven voor deze 3-daagse training. Daarin vergroten deelnemers hun invloed en overtuigingskracht door vergroot inzicht in jezelf, jouw gesprekspartner én omgeving.

Ze ontdekken hun eigen beïnvloedingsstijl en met welke valkuilen en kwaliteiten dit gepaard gaat. Ook dagen we ze uit om zich in te leven in hun gesprekspartner zodat ze effectiever kunnen inspelen op de stijl en behoeften van hun gesprekspartner. Ze ervaren de impact van succesvol beïnvloeden tijdens rollenspellen, brengen hun krachtenveld in kaart, krijgen diverse ‘tools’ aangereikt om toe te passen in beïnvloedingssituaties en oefenen hier mee, op dag 2 ook met een trainingsacteur.

Sinds voorjaar 2020 is het trainingsprogramma omgezet naar een online versie, zodat de training ook plaats kan vinden als het vanwege corona-maatregelen niet mogelijk is om op locatie te trainen.

Op de eerste trainingsdag gaan we in op de verschillende manieren van communiceren en beïnvloeden. Om de ander in de richting te laten bewegen die jij wil, én de samenwerkingsrelatie goed te houden, is het belangrijk om op dezelfde golflengte te zitten als je gesprekspartner. We gaan in op wat invloed en macht zijn, welke stijlen van communiceren en beïnvloeden er zijn en hoe je bij een gesprek dat van de rails dreigt te lopen weer op dezelfde golflengte komt.
Op dag twee gaan we aan de slag met de Roos van Leary. Hoe ga je om met een dominante collega? Of juist met een collega die heel afwachtend is? Wat als je gesprek steeds vastloopt omdat jullie in een welles-nietes discussie terecht komen? Op deze trainingsdag gaan we in op hoe je zo’n patroon kunt doorbreken, en weer grip kunt krijgen op het gesprek.
Op de laatste trainingsdag gaan we in op onderhandelen. Vaak kom je in situaties waarin je invloed wil uitoefenen in een onderhandeling terecht: jij wil A, terwijl de ander juist B wil. Dan lijkt het al gauw alsof er maar twee opties bestaan: of je laat je doel varen, of je laat de situatie escaleren. Hoe kom je samen tot een oplossing waar je beiden tevreden mee bent, en waarbij je ook de samenwerkingsrelatie goed houdt?