Voor Boertien Vergouwen Overduin verzorg ik in 2019, 2020 en 2021 regelmatig de training Effectief Beïnvloeden in opdracht van Rijkswaterstaat. Adviseurs en starters binnen RWS kunnen zich inschrijven voor deze 3-daagse training. Daarin vergroten deelnemers hun invloed en overtuigingskracht door vergroot inzicht in jezelf, jouw gesprekspartner én omgeving.

Ze ontdekken hun eigen beïnvloedingsstijl en met welke valkuilen en kwaliteiten dit gepaard gaat. Ook dagen we ze uit om zich in te leven in hun gesprekspartner zodat ze effectiever kunnen inspelen op de stijl en behoeften van hun gesprekspartner. Ze ervaren de impact van succesvol beïnvloeden tijdens rollenspellen, brengen hun krachtenveld in kaart, krijgen diverse ‘tools’ aangereikt om toe te passen in beïnvloedingssituaties en oefenen hier mee, op dag 2 ook met een trainingsacteur.

Sinds voorjaar 2020 is het trainingsprogramma omgezet naar een online versie. Inmiddels hebben zo’n 8 groepen deelgenomen aan de training.