Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de RDW verzorg ik sinds 2020 voor nieuwe steekproefcontroleurs, beoordelaars en toezichthouders bedrijven een training Communicatie. De oorspronkelijk 2-daagse training is in 2021 opgenomen in het nieuwe Opleidingshuis, en omgezet naar een 1-daags programma.

In de training staan diverse communicatieve vaardigheden centraal die van belang zijn bij het uitvoeren van een steekproef en/of beoordeling. We oefenen veel met voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemers, o.a. met behulp van een trainingsacteur. In 2018-2019 verzorgde ik deze training al voor een groot aantal bestaande teams bij de RDW onder de titel ‘Regie houden bij een steekproef’.

Door de verharding van de maatschappij komen de steekproefcontroleurs steeds vaker in de situatie terecht waarbij vaardigheden moeten worden getoond om de steekproef tot een goed einde te brengen. Naast technische kennis worden communicatieve vaardigheden steeds belangrijker. De ‘andere kant van de tafel’ wordt steeds mondiger en dit brengt controleurs regelmatig in lastige praktijksituaties waarin zij fouten constateren en sancties moeten opleggen. Door in de training al veel te oefenen en te ervaren wat het effect van hun eigen handelen op hun gesprekspartner is, ondervinden ze wat werkt en wat niet werkt in verschillende praktijksituaties.