Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van SSR (Studiecentrum Rechtspleging) heb ik voor coördinerend administratief medewerkers en logistiek zaaksmedewerkers van het Openbaar Ministerie het programma ontwikkeld voor een ontwikkeltraject dat aansluit bij hun nieuwe functie en behoeften. Dit traject bouwt voort op de al gevolgde basistrainingen mondelinge communicatie, samenwerken en efficiënt werken.

Het ontwikkeltraject bestaat uit 5 skillslabs waarin de deelnemers intensief getraind worden (o.a. met inzet van een trainingsacteur) op het gebied van beïnvloeden, stakeholdermanagement en onderhandelen, omgaan met weerstand, planmatig werken en leidinggeven zonder macht. Tussen de skillslabs in gaan de deelnemers met (reflectie)opdrachten aan de slag in hun eigen praktijk.

In de periode 2019 2021 train ik 6 groepen CAM-ers of LZM-ers. Vanaf maart 2020 zijn de trainingen in een online versie omgezet.