Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van SSR (Studiecentrum Rechtspleging) heb ik in 2019 voor coördinerend administratief medewerkers en logistiek zaaksmedewerkers van het Openbaar Ministerie het programma ontwikkeld voor een ontwikkeltraject dat aansluit bij hun nieuwe functie en behoeften. Dit traject bouwt voort op de al gevolgde basistrainingen mondelinge communicatie, samenwerken en efficiënt werken.

Het ontwikkeltraject bestaat uit 5 skillslabs waarin de deelnemers intensief getraind worden (o.a. met inzet van een trainingsacteur) op het gebied van beïnvloeden, stakeholdermanagement en onderhandelen, omgaan met weerstand, planmatig werken en leidinggeven zonder macht. Tussen de skillslabs in gaan de deelnemers met (reflectie)opdrachten aan de slag in hun eigen praktijk.

Sinds 2019 heb ik meer dan 10 groepen CAM-ers of LZM-ers getraind. Vanaf maart 2020 zijn de trainingen in een online versie omgezet, zodat de training ook uitgevoerd kan worden als het vanwege corona-maatregelen niet mogelijk is om op locatie te trainen. In 2022 is de training opgenomen in het basisaanbod van SSR, en wordt deze aangeboden aan een gemengde groep LZM- en CAM-medewerkers.