Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van SSR (Studiecentrum Rechtspleging) heb ik voor coördinerend administratief medewerkers en logistiek zaaksmedewerkers van het Openbaar Ministerie het programma ontwikkeld voor een ontwikkeltraject dat aansluit bij hun functie en behoeften. Dit traject bouwt voort op de al gevolgde basistrainingen mondelinge communicatie, samenwerken en efficiënt werken. Het ontwikkeltraject bestaat uit 5 skillslabs waarin de deelnemers intensief getraind worden (o.a. met inzet van een trainingsacteur) op het gebied van beïnvloeden, stakeholdermanagement, omgaan met weerstand, planmatig werken en leidinggeven zonder macht. Tussen de skillslabs in gaan de deelnemers met (reflectie)opdrachten aan de slag in hun eigen praktijk. In 2019 en 2020 train ik zo’n 6 groepen op deze manier. Vanaf maart 2020 zijn de trainingen in een online versie omgezet en worden ze zo alsnog gegeven.