Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de Stichting Combiwel Buurtwerk Amsterdam verzorg ik een tweedaagse training effectief en assertief communiceren voor de buurtwerkers. Stichting Combiwel Buurtwerk heeft als doel het versterken van de sociale samenhang in buurten. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren van actief burgerschap en het ondersteunen van georganiseerde activiteiten voor en door bewoners. Het verrichten van sociale interventies ter ondersteuning van bewoners van alle leeftijden staat daarbij centraal. Effectief en assertief communiceren is hierbij van groot belang. Buurtwerkers opereren daarbij in een krachtenveld van bewoners, gemeenteambtenaren en anderen die verschillende belangen hebben. In de training Effectief en assertief communiceren komen, naast het omgaan met de verschillende belangen van stakeholders ook vaardigheden aanbod als: nee zeggen, omgaan met klachten, kritiek en verwachtingen en het aangeven van grenzen.