Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DUO begeleid ik het team van het Servicekantoor Rotterdam bij hun teamontwikkeling.
We beginnen met een startbijeenkomst, waarin we een basis leggen van bewustzijn over hoe het team met elkaar communiceert en samenwerkt. Op basis van designsessies met het team werken we vervolgens twee maal een dag samen aan onderling vertrouwen, openheid en transparantie, en aan de specifieke coachvragen vanuit het team. Met meer bewustzijn op (zowel stagnerende als helpende) patronen in de onderlinge verhoudingen en dynamiek (de onderstroom), zal het team meer zelfbewustzijn en zelfverantwoordelijkheid kunnen creëren.