Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het UWV Werkbedrijf Arnhem begeleid ik het team procesbegeleiders bij hun teamontwikkeling. In een aantal teamcoachingsessies besteden we aandacht aan belemmerende patronen in de teamontwikkeling en het versterken van de onderlinge samenwerking. Aandacht is er ook voor feedback geven en ontvangen, omgaan met conflicten, inzicht in de teamdynamiek en de rol daarbij, en het uitspreken van verwachtingen.