Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de gemeente Weert verzorg ik een 5-daagse training waarin 12-15 coördinatoren en teamleiders binnen de gemeente een stevig fundament hebben ontwikkeld om hun rol van leidinggevende effectief en efficiënt invulling te geven. De (theoretische) kapstok die ik hen op zeer praktische wijze biedt, geeft inzicht in hun leidinggevende rol. Ze worden zich bewust dat ze niet alleen leiding (kunnen) geven vanuit intuïtie en impuls, maar dat leidinggeven om gerichte en bewuste acties vraagt. Deze training leert hen vast te stellen wat een situatie vraagt, afstemming te zoeken met hun medewerkers en dan te handelen. Daarbij gaan we aan de slag met onderwerpen als persoonlijk leiderschap, gespreksvaardigheden, leidinggevende vaardigheden, besluitvorming en omgaan met groepsdynamiek. In de training werk ik nauw samen met de interne coach en de trainingsacteur vanuit de eigen organisatie.