Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het Ministerie SZW begeleid ik het programmateam Verdere Integratie Arbeidsmarkt bij hun teamontwikkeling. In een aantal teamcoachingsessies besteden we aandacht aan de teamontwikkeling en onderlinge samenwerking. Daarbij heb ik voldoende oog voor de inhoudelijke drive en aandachtspunten, maar richt ik mij vooral op de onderstroom. Met meer bewustzijn op (zowel stagnerende als helpende) patronen in de onderlinge verhoudingen en dynamiek, zal het team meer zelfbewustzijn en zelfverantwoordelijkheid kunnen creëren.