Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de Gemeente Rotterdam begeleid ik de medewerkers van het Bestelpunt Stadhuis bij hun (team)ontwikkeling in een aantal teamsessies.

In het teamcoachingstraject werken we aan het bewuster worden van het (team)gedrag en effecten van dat gedrag, en effectiever worden in de samenwerking met elkaar. De teamcoaching richt zich vooral op de ‘onderstroom’ in het team (de relationele samenwerking), ofwel alles wat niet met de inhoud (taak) te maken heeft. Door te werken aan vertrouwen, ontstaat er meer ruimte voor teamleden om open te zijn en zich uit te spreken en zullen er minder aannames en onuitgesproken behoeften zijn, die tot ‘gedoe’ en ruis leiden. Het team kan daardoor effectiever en efficiënter werken, wat het vertrouwen in zichzelf en elkaar verder bevordert.