Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) begeleidde ik een van de teams met beoordelingsmedewerkers bij hun teamontwikkeling. In het teamcoachingstraject werkten we aan het bewuster worden van het teamgedrag en effecten van dat gedrag, en effectiever worden in de samenwerking met elkaar. Met meer bewustzijn op (zowel stagnerende als helpende) patronen in de onderlinge verhoudingen en dynamiek (de onderstroom), heeft het team meer zelfbewustzijn en zelfverantwoordelijkheid kunnen creëren, en zich tot een operationeel zelfstandiger team ontwikkeld.