Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DUO begeleid ik 5 teams van de afdeling Control & Compliance bij hun teamontwikkeling. Met elk team werken we om te beginnen twee maal een dag samen aan onderling vertrouwen, openheid en transparantie, om zo een basis van bewustzijn te leggen over hoe het team met elkaar communiceert en samenwerkt. Met meer bewustzijn op (zowel stagnerende als helpende) patronen in de onderlinge verhoudingen en dynamiek (de onderstroom), zal het team meer zelfbewustzijn en zelfverantwoordelijkheid kunnen creëren.

De invulling van het traject verschilt per team en bepalen we samen op basis van de intake. Naar aanleiding van de twee dagen bekijken we of en welk vervolg gewenst is.