Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DUO begeleide ik in 2019 en 2020 het team Compliance bij hun veranderopgave. Om beter invulling te geven aan het principe van three lines of defence zullen de medewerkers van Compliance een andere rol krijgen, die ook andere competenties vraagt. Samen met de betrokken medewerkers en teamleiders gaan we in een sessie aan de slag om invulling te geven aan deze nieuwe rol.