Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van Uitzendburo De Werkstudent heb ik een training verzorgd voor leidinggevenden rond het Ontwikkeladvies. Dit ontwikkeladvies is onderdeel van een subsidieregeling die het ministerie van SZW in 2019 aanbood. Daarin konden 45-plussers een loopbaanadvies krijgen van een loopbaanadviseur. In de training worden leidinggevenden getraind om met medewerkers in gesprek te gaan over hun ontwikkeling, en hen te begeleiden bij de uitvoering van hun Ontwikkeladvies. In de training komt o.a. aan bod welke (technologische) ontwikkelingen van invloed zijn op de sector, wat dit betekent voor medewerkers, en hoe als leidinggevende om te gaan met een fixed en growth mindset en belemmerende gedachten.