Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DUO begeleid ik het team van de ICT helpdesk bij hun teamontwikkeling. We beginnen met een startbijeenkomst, waarin we stilstaan bij de ontwikkelingen die op het team afkomen en wat dit van hen vraagt. In vervolgsessies gaan we in op verwachtingen en afspraken binnen het team, en het geven en ontvangen van feedback.