Met het managementteam van Woningcorporatie SWZ hebben we een middag stilgestaan bij de vraag ‘Wat betekent digitaler werken bij SWZ en hoe gaan we dat samen organiseren?’. Binnen het MT zijn beelden en verwachtingen uitgewisseld over diverse aspecten die van belang zijn om tot een digitalere manier van werken – en dus ander gedrag – te komen. Dat zijn aspecten die te maken hebben met ‘het verhaal’: noodzaak, visie en samen hetzelfde verhaal uitdragen waarin de samenhang duidelijk is voor iedereen. Maar ook in de fysieke omgeving en de werkprocessen vraagt dit aandacht, net als het ondersteunen en ontwikkelen van medewerkers. En tot slot: wat vraagt het van ons als MT en van mij als manager? Het MT van SWZ heeft hiermee inzicht gekregen waar voor hen de aandachtspunten en mogelijke acties zitten om digitalisering tot een succes te maken.