Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de RDW verzorg ik voor 6 teams van steekproefcontroleurs / beoordelaars een 2-daagse training Communicatie. In de training staan diverse communicatieve vaardigheden centraal die van belang zijn bij het uitvoeren van een steekproef en/of beoordeling. We oefenen veel met voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemers, o.a. met behulp van een trainingsacteur. In 2018 verzorgde ik deze training al voor 6 andere teams bij de RDW onder de titel ‘Regie houden bij een steekproef’.

Door de verharding van de maatschappij komen de steekproefcontroleurs steeds vaker in de situatie terecht waarbij vaardigheden moeten worden getoond om de steekproef tot een goed einde te brengen. Naast technische kennis worden communicatieve vaardigheden steeds belangrijker. De ‘andere kant van de tafel’ wordt steeds mondiger en dit brengt controleurs regelmatig in lastige praktijksituaties waarin zij fouten constateren en sancties moeten opleggen. Door in de training al veel te oefenen en te ervaren wat het effect van hun eigen handelen op hun gesprekspartner is, ondervinden ze wat werkt en wat niet werkt in verschillende praktijksituaties.