Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de Gemeente Rotterdam begeleid ik de medewerkers van het Bestelteam bij hun (team)ontwikkeling in een aantal teamsessies.

In het ontwikkeltraject werken we aan de doelstellingen zoals vastgesteld in het jaarplan. Daarbij werken we aan de teamontwikkeling, zoals inzicht krijgen in elkaars kernkwaliteiten en valkuilen en een gedeeld beeld over het dienstverleningsconcept. Daarnaast werken we ook aan persoonlijke competenties zoals SMART afspraken maken, beïnvloeden, feedback geven en grenzen aangeven. Ook is er aandacht voor vaardigheden bij het beheer van de postbus in Outlook en het rapporteren met behulp van Excel.