Ik ondersteunde het lectoraat Area Development van de Hogeschool Windesheim bij het concreet toepasbaar maken van de waardengeörienteerde benadering en bijbehorende waardenkaarten, voor professionals in de ruimtelijke ordening.

Deze benadering richt zich op de rol van persoonlijke en professionele waarden in het besluitvormingsproces. De benadering is gericht op het komen tot een volwaardiger besluitvorming. Het gaat om een manier van werken en denken, ondersteund met praktische instrumenten. We noemen het daarom een benadering, die kort samengevat neerkomt op:

  • Inzicht krijgen in de waarden die een rol spelen voor stakeholders, en daarmee meer scherpte verkrijgen in de opvattingen
  • Meer inzicht krijgen in de dynamiek van het besluitvormingsproces
  • Zicht krijgen op alle waarden die mogelijk een rol spelen bij de afweging
  • Meer inzicht krijgen in de consequenties van keuzes, gefundeerdere onderbouwing

Ik vervulde een rol als sparringpartner voor de lector Area Development (dr. Willem Buunk),en werk nog altijd samen met hem en met andere professionals aan het verdiepen van de methode, het ontwikkelen van tools, presentaties en trainingen.

Meer info: waardenbenadering.nl