Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de Rechtbank Gelderland begeleid ik een voorhoede-groep en diverse sectoren / teams bij het meer en anders voeren van het professionele gesprek. Daarbij ligt de focus op juridisch medewerkers en rechters. Voor hen moet helder zijn wat de noodzaak is om het anders te doen, en wat er dan bedoeld wordt met het professionele gesprek. En wat vraagt dit van jou in gedrag, vaardigheden, houding? Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, geven ze bovendien al invulling aan het professionele gesprek.