Professionals die werkzaam zijn bij Nederlandse gemeenten hebben in toenemende mate te maken met multi-disciplinaire opgaven, veel belanghebbenden en een lange doorlooptijd van projecten. Gezien de aard van deze opgaven is het bijna onmogelijk om als persoon of organisatie geheel zelfstandig dingen voor elkaar te krijgen. Vanuit het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen, kan worden gezocht naar wederzijdse aantrekkelijkheid. Een dergelijke vorm van “samenwerking” is vaak impliciet of expliciet een permanent onderhandelingsproces. Goed en constructief onderhandelen en met elkaar zoeken naar meerwaarde voor belanghebbende partijen blijkt geen makkelijke opgave.

Bij Mutual Gains Approach (MGA) gaat het niet om het verdedigen van standpunten, maar om het behartigen van belangen. Populair gezegd is MGA een benadering die inzet op een duurzame ontwikkeling door het creëren van win-win situaties.

Tijdens een tweedaagse training worden de trainees van de VNG bekend gemaakt met de essenties van MGA. Ook ervaren zij in een professionele simulatie hoe de toepassing van deze benadering in hun voordeel kan werken. De MGA-training is inmiddels een terugkerend onderdeel binnen het traineeprogramma.

Meer info: vng.nl