Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de Stichting Combiwel Buurtwerk Amsterdam verzorgde ik eind 2019 – begin 2020 een training op maat voor de Jongerenwerkers van Team Zuid. In de 3-daagse training leerden zij gesprekken effectiever te laten verlopen door diverse gespreksvaardigheden toe te passen, en je daarbij assertiever op te stellen.

We gingen in op:

  • Je doel bereiken als er verschillende belangen zijn
  • Je grenzen bewaken én de relatie goed houden
  • Lastige gesprekken weer vlot trekken

Op een van de dagen werkten we met een trainingsacteur.