Voor WesselinkVanZijst en in opdracht van Waternet heb ik in 2019 een training verzorgd voor omgevingsmanagers en andere medewerkers over gesprekstechnieken bij onderhandelen. Deze training bouwt voort op de driedaagse training SOM die de medewerkers van Waternet eerder al volgden, waarin zij het onderhandelen volgens de Mutual Gains Approach hebben geleerd. Deze training ging dieper in op de gesprekstechnieken die nodig zijn om binnen deze benadering.