Aspecten van fietsparkeren

Binnen de ruimtelijke ontwikkeling heb ik ruime ervaring opgebouwd rond het onderwerp fietsparkeren. In veel (gemeentelijk) beleid wordt het gebruik van de fiets succesvol gestimuleerd, maar dit heeft ook een keerzijde: waar laat je al deze fietsen? En hoe zorg je dat de staller de fiets ook op de gewenste plek stalt? Het gaat dan om handhaving op weesfietsen en foutparkeerders, maar ook om het ontwikkelen van aantrekkelijke stallingen. Bij dit vraagstuk zijn partijen met verschillende belangen betrokken zoals gemeente, fietsers, omwonenden en winkeliers, en als het om stations gaat ook NS en ProRail. Naast de inhoudelijke aspecten zijn ook de juridische en financiĆ«le kant van belang.

Vernieuwende oplossingsrichtingen

Vanuit Berenschot heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van vernieuwende oplossingsrichtingen voor het fietsparkeren rond stations. Deze benadering is overgenomen door het ministerie van IenM in hun Actieplan fietsparkeren, en heb ik vervolgens toegepast bij het opzetten van een fietsparkeerorganisatie voor het fietsparkeren in het stationsgebied van Utrecht. Ook de gemeente Amersfoort heb ik begeleid om in samenwerking met NS en ProRail te komen tot een goede oplossing van het fietsparkeervraagstuk bij het stationsplein in Amersfoort. Meer recent heb ik de gemeente Haarlem begeleid bij het opstellen van een beleidsadvies over het toezicht in de openbare stallingen in het centrum.

Ik heb daarnaast onderdeel uitgemaakt van het Weesfietsenteam, dat in opdracht van van NS en het ministerie van IenM gemeenten ondersteunde bij het invoeren van een structurele weesfietsenaanpak. Ook heb ik in opdracht van het ministerie van IenM best practices in kaart gebracht op het gebied van fietsveiligheid.

In mijn Portfolio fietsmobiliteit is meer te vinden over mijn ervaring met dit onderwerp.