Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de BNG Bank verzorg ik voor 7 groepen medewerkers een training Feedback geven en ontvangen. Samen met een trainingsacteur leren de deelnemers stap voor stap hoe je het best feedback kunt geven. Daarbij hebben we ook aandacht voor het overwinnen van alle hindernissen die het geven van Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de Gemeente Rotterdam begeleid ik de medewerkers van het Bestelpunt Stadhuis bij hun (team)ontwikkeling in een aantal teamsessies. In het teamcoachingstraject werken we aan het bewuster worden van het (team)gedrag en effecten van dat gedrag, en effectiever worden in de samenwerking met elkaar. De teamcoaching richt zich Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het Ministerie SZW begeleid ik het programmateam Verdere Integratie Arbeidsmarkt bij hun teamontwikkeling. In een aantal teamcoachingsessies besteden we aandacht aan de teamontwikkeling en onderlinge samenwerking. Daarbij heb ik voldoende oog voor de inhoudelijke drive en aandachtspunten, maar richt ik mij vooral op de onderstroom. Met meer bewustzijn op Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) begeleidde ik een van de teams met beoordelingsmedewerkers bij hun teamontwikkeling. In het teamcoachingstraject werkten we aan het bewuster worden van het teamgedrag en effecten van dat gedrag, en effectiever worden in de samenwerking met elkaar. Met meer bewustzijn op (zowel stagnerende als Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DUO begeleid ik 5 teams van de afdeling Control & Compliance bij hun teamontwikkeling. Met elk team werken we om te beginnen twee maal een dag samen aan onderling vertrouwen, openheid en transparantie, om zo een basis van bewustzijn te leggen over hoe het team met elkaar Read More

Als freelance trainer en (team)coach verzorg ik voor diverse klanten van Boertien Vergouwen Overduin de ontwikkeling en uitvoering van programma’s. Het gaat daarbij vooral om uitvoeringsorganisaties van overheden, zoals DUO, RDW, CIZ, maar ook gemeenten en andere publieke organisaties. Voor deze klanten ontwikkel ik in samenwerking met opleidingsadviseurs van BVO een programma, begeleid teams bij Read More

Professionals die werkzaam zijn bij Nederlandse gemeenten hebben in toenemende mate te maken met multi-disciplinaire opgaven, veel belanghebbenden en een lange doorlooptijd van projecten. Gezien de aard van deze opgaven is het bijna onmogelijk om als persoon of organisatie geheel zelfstandig dingen voor elkaar te krijgen. Vanuit het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen, kan Read More

Als projectleider organisatieontwikkeling was mijn rol een duurzame (vrijwilligers)organisatie op te bouwen voor de ToekomstAcademies van NDC. Ik hield me onder andere bezig met de opzet en inrichting van de organisatie, het vaststellen van rollen en profielen, werven en selecteren van (vrijwillige) medewerkers, ontwikkelen en begeleiden van hen in een inwerkprogramma, ontwikkelen en trainen van Read More

Als conference manager voor de European Aviation Conference 2016 was ik verantwoordelijk voor alle logistieke en organisatorische zaken. Het ging om een internationale conferentie op 16 en 17 november 2016 op Schiphol, met ca. 35 sprekers en ruim 100 deelnemers en gasten. Meer info: eac-conference.com Read More

Ik ondersteunde het lectoraat Area Development van de Hogeschool Windesheim bij het concreet toepasbaar maken van de waardengeörienteerde benadering en bijbehorende waardenkaarten, voor professionals in de ruimtelijke ordening. Deze benadering richt zich op de rol van persoonlijke en professionele waarden in het besluitvormingsproces. De benadering is gericht op het komen tot een volwaardiger besluitvorming. Het Read More

1 2 3