Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DAS rechtsbijstand verzorg ik een training Effectief beïnvloeden voor medewerkers van de afdelingen rond letselschade en vastgoed, die regelmatig klantcontact hebben. In de training gaan we in op gedragsmodellen als de Roos van Leary en de Sociale stijlen, en oefenen ze met behulp van een trainingsacteur om Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van Achmea begeleid ik de medewerkers van de onderzoeksafdeling van Zilveren Kruis bij hun teamontwikkeling. We gaan in deze sessie in op de rol die ieder in het team inneemt en ieders kwaliteiten, valkuilen en andere kenmerken. Teamleden hebben hiermee een ‘persoonlijke gebruiksaanwijzing’ van elkaar, en op teamniveau Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van Aegon verzorg ik voor medewerkers werkzaam in het klantcontactcentrum een training over het omgaan met klachten en emoties in gesprekken. Deze medewerkers hebben in hun werk soms te maken met heftige emoties van klanten en tussenpersonen. In de training leren ze hoe ze hier mee om kunnen Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het CIZ Zwolle begeleid ik een van de teams bij hun teamontwikkeling. Daarbij leren teamleden elkaar beter kennen en begrijpen, en gaan we in op de wijze waarop ze omgaan met besluitvorming. Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het Ministerie VWS begeleid ik de teams van de Directie Patiënt en Zorgordening en de Directie Zorgverzekering bij het effectief geven en ontvangen van feedback. We gaan daarbij in op de feedback-cultuur in de organisatie, de aandachtspunten en stappen bij het geven van feedback. Uiteraard oefenen de Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het Ministerie SZW begeleid ik een team van de Directie Opsporing van de Inspectie bij hun teamontwikkeling. Op de teamdag gaan we in op patronen in communicatie en samenwerking die de ontwikkeling van het team belemmeren. Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van het UWV Werkbedrijf Arnhem begeleid ik het team procesbegeleiders bij hun teamontwikkeling. In een aantal teamcoachingsessies besteden we aandacht aan belemmerende patronen in de teamontwikkeling en het versterken van de onderlinge samenwerking. Aandacht is er ook voor feedback geven en ontvangen, omgaan met conflicten, inzicht in de teamdynamiek Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van DUO begeleid ik het team van het Servicekantoor Rotterdam bij hun teamontwikkeling. We beginnen met een startbijeenkomst, waarin we een basis leggen van bewustzijn over hoe het team met elkaar communiceert en samenwerkt. Op basis van designsessies met het team werken we vervolgens twee maal een dag Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de Stichting Combiwel Buurtwerk Amsterdam verzorg ik een tweedaagse training effectief en assertief communiceren voor de buurtwerkers. Stichting Combiwel Buurtwerk heeft als doel het versterken van de sociale samenhang in buurten. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren van actief burgerschap en het Read More

Voor Boertien Vergouwen Overduin en in opdracht van de gemeente Weert verzorg ik een 5-daagse training waarin 12-15 coördinatoren en teamleiders binnen de gemeente een stevig fundament hebben ontwikkeld om hun rol van leidinggevende effectief en efficiënt invulling te geven. De (theoretische) kapstok die ik hen op zeer praktische wijze biedt, geeft inzicht in hun leidinggevende Read More

1 2 3